Răspunderea nelimitată a asociaților cu răspundere limitată în baza art. 2371 din Legea societăților nr. 31/1990

Numărul 3 Anul 2017
Revista Numărul 3 Anul 2017

ABSTRACT

The mechanism or technique of lifting the corporate veil, which consists of ignoring the legal personality when it is used by associates as a schield for defrauding creditors is regulated in several normative acts. In corporate matters, relevant are the provisions of art. 2371 of Law no. 31/1990, which is the main object of our analysis. In the Preliminaries, we review the general rationale for seting up legal entities, particularly companies, from the perspective of their perception as limiting techniques of liability. Section I is dedicated to the mechanism of lifting the corporate veil, as regulated by art. 2371 of Law no. 31/1990. Sections II and III analyze the applicability of this legal text in the insolvency proceedings, respectively the applicability of art. 193 par. (2) of the Civil Code in corporate matters.

Keywords:

abuse, creditors, fraud, unlimitted liability, lifting the corporate veil, lifting the veil of legal personality

REZUMAT

Mecanismul sau tehnica ridicării vălului corporativ, de inspirație anglo-saxonă, constă în ignorarea, personalității juridice atunci când aceasta este folosită de către asociați ca paravan pentru fraudarea creditorilor este reglementat în mai multe acte normative. În materie societară, relevante sunt dispozițiile art. 2371 din Legea nr. 31/1990, care constituie obiectul principal al analizei noastre. În Preliminarii trecem în revistă rațiunile generale ale înființării persoanelor juridice, în particular a societăților comerciale, din perspectiva percepției lor ca tehnici de limitare a răspunderii. Secțiunea I este dedicată mecanismului ridicării vălului corporativ reglementat de art. 2371 din Legea nr. 31/1990. Secțiunile II și III analizează aplicabilitatea acestui text de lege în cazul procedurii insolvenței, respectiv aplicabilitatea art. 193 alin. (2) C. civ. în materie societară.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 193; Legea nr. 31/1990, art. 2371; Legea nr. 85/2014, art. 169
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: