COLEGIUL DE ONOARE

Acad. prof. univ. dr. Corneliu BÎRSAN

Membru corespondent al Academia Române – Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologie

Prof. univ. dr. Radu BUFAN

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Mircea N. COSTIN

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Avocat dr. Sebastian BODU, MBA

Institutul Notarial Român; avocat, Baroul Bucureşti

Prof. univ. dr. Gheorghe PIPEREA

Universitatea din București, Facultatea de Drept; avocat, Baroul Bucureşti

Prof. univ. dr. Dan Drosu ȘAGUNA

Universitatea din București, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Brândușa ȘTEFĂNESCU

Profesor emerit, Academia de Studii Economice

Prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI

Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti


COLEGIUL ȘTIINŢIFIC

MEMBRI

Prof. univ. dr. Lucian BERCEA

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept; avocat, Baroul Timiş

Prof. univ. dr. Radu Nicolae CATANĂ

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept; avocat, Baroul Cluj

Lector univ. dr. Andrea Annamaria CHIȘ

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ

Universitatea din București, Facultatea de Drept; avocat, Baroul Bucureşti

Lector univ. dr. Raluca PAPADIMA

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept şi Facultatea de Administraţie şi Afaceri; avocat, membră a Barourilor din Bucureşti, Paris şi New York.

Conf. univ. dr. Radu Bogdan BOBEI

Universitatea din București, Facultatea de Drept; avocat, Baroul Bucureşti

Prof. univ. dr. Titus PRESCURE

Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Drept; avocat, Baroul Braşov

Conf. univ. dr. Marius HAROSA

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept; avocat, Baroul Cluj

Prof. univ. dr. Adriana ALMĂȘAN

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept; avocat, Baroul Bucureşti

Conf. univ. dr. Septimiu Vasile PANAINTE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Brânduşa Oana TELEOACĂ-VARTOLOMEI

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Drept; avocat, Baroul Bucureşti


COLEGIUL DE REDACŢIE

DIRECTOR

Prof. univ. dr. Florin MOŢIU

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept

REDACTOR-ȘEF

Avocat, dr. Mihaela MOCANU

Baroul Bucureşti

COORDONATORI SECŢIUNE DREPT PRIVAT

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

Consilier juridic, dr. Dragoș CĂLIN

Transilvania Investments Alliance S.A. Braşov

COORDONATOR SECŢIUNE DREPT PUBLIC

Prof. univ. dr. Simona GHERGHINA

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept; avocat, Baroul Bucureşti

COORDONATOR SECŢIUNE DREPTUL NOILOR TEHNOLOGII

Conf. univ. dr. Raul Felix HODOȘ

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; avocat, Baroul Bucureşti


COLABORATORI PERMANENŢI

Lect. univ. dr. Sergiu GOLUB

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Sebastian SPINEI

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Ciprian PĂUN

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor; avocat, Baroul Cluj

Conf. univ. dr. Lucian BOJIN

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept; avocat, Baroul Arad

Conf. univ. dr. Lavinia TEC

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept; avocat, Baroul Timiş

Avocat Cornel POPA

Țuca Zbârcea & Asociații; avocat, Baroul Bucureşti

Avocat Gabriel BIRIȘ

Biriș Goran SPARL; avocat, Baroul Bucureşti

Consultant fiscal Bogdan STOICESCU

Camera Consultanţilor Fiscali

Conf. univ. dr. Maria DUMITRU (NICA)

Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Iași; Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor; avocat, Baroul Iaşi


Director General Wolters Kluwer România: Adrian MĂNTOIU

Coordonator reviste: Alina CRĂCIUN

Coordonator RRDA: Răzvan BELCIUGANU