Propunerea de Regulament privind pieţele criptoactivelor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937

Numărul 3 Anul 2022
Revista Numărul 3 Anul 2022

ABSTRACT

The article is dedicated to the examination from a theoretical and normative
perspective of the Proposal for a EU Regulation on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 („MiCA Regulation”). MiCA Regulation will replace existing European Union Member States’ legislation applicable to cryptoassets, which are not covered by the EU existing legislation on financial services.

Keywords:

market abuse, crypto-assets, MiCA, MiFID II, EMD2, crypto-assets issuer, crypto-assets service provider, financial instruments, electronic money (e-money), crypto-assets issuance, crypto-assets admission to trading, e-money tokens, asset referenced tokens, utility tokens, security token, exchange, custody, White Paper, stablecoins, Initial Coin Offering (ICO), Initial Exchange Offering (IEO).

REZUMAT

Articolul este dedicat examinării din perspectivă teoretică și normativă a Propunerii de Regulament UE privind pieţele criptoactivelor și de modificare a Directivei 2019/1937 (”Regulamentul MiCA”). Regulamentul MiCA va înlocui legislaţiile existente ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aplicabile criptoactivelor, care nu sunt acoperite de legislaţia existentă a UE privind serviciile financiare.

 

Legislaţie relevantă:

Directiva 2019/1937/UE, Directiva 2014/65/UE (MiFID II)

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: