Obligaţiile profesionistului care decurg din loialitatea contractuală (II)

Numărul 4 Anul 2017
Revista Numărul 4 Anul 2017

ABSTRACT

Our research aims to go forward with the legal analysis of the issue regarding the civil liability for professional malpractice, more precisely, identifying special coordinates on which this liability lies. If in the first part we have identified the main obligations of the professional, the second part is intended for special obligations. These kind of obligations are found about all categories of professionals and works as a genuine protective weapon for the appointee of the benefit. The special obligations are classified in three main categories: obligations arising from contractual loyalty, obligations that are targeting the loyalty for the counterparty and obligations arising from the principle of effiency. This paper is targeting the first category of special obligations, the others following to be dealt with in a future analysis.

Keywords:

professional malpractice, good faith, loyalty

REZUMAT

Studiul nostru îşi propune continuarea analizei juridice a problematicii răspunderii civile pentru malpraxis-ul profesional, mai exact, identificarea coordonatelor speciale pe care se situează această răspundere. Dacă în prima parte am identificat obligaţiile generale ce incumbă profesionistului în virtutea calităţii sale, cea de-a doua parte este destinată obligaţiilor speciale. Aceste obligaţii se regăsesc cu privire la toate categoriile de profesionişti şi se manifestă ca şi veritabile arme de protecţie a beneficiarului prestaţiei. Obligaţiile speciale se clasifică în trei mari categorii: obligații care decurg din loialitatea contractuală, obligații care vizează loialitatea față de co-contractant și obligații care decurg din principiul eficienței. Prezenta lucrare vizează prima categorie de obligaţii speciale, urmând ca celelalte două să fie tratate într-o viitoare analiză.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1170, art. 1270, art. 1556
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: