Grupurile de societăţi în dreptul comercial italian. Scurte consideraţii de drept comparat

Numărul 3 Anul 2013
Revista Numărul 3 Anul 2013

ABSTRACT

There are traditional connections between the Italian and Romanian legal systems, including in the matter of corporate groups law. Within the substantial reform of the Italian Civil Code 2004 as of 2004, there were introduced legal provisions aiming to regulate the relations between the companies belonging to the same corporate group. Given that the Romanian legislation does not have such a regulation yet, we think a comparative approach with respect to the matter of corporate groups might be of interest. As the experience from the Italian reform, inevitably, showed its benefits and shortcomings, Romanian practice and legislature could reflect on it.

Keywords:

groups of companies, common direction, abuse, withdrawal right, controlled companies, liability of the mother company.

REZUMAT

Între sistemul de drept italian şi cel român există legături tradiţionale, inclusiv în materia grupurilor de societăţi. În cadrul reformei substanţiale a Codului civil italian din anul 2004 au fost introduse dispoziţii legale care urmăresc să reglementeze raporturile dintre societăţile care aparţin aceluiaşi grup. Întrucât în legislaţia noastră nu există o asemenea reglementare, considerăm că o abordare comparativă a grupurilor de societăţi ar fi de interes. În mod inevitabil, reforma italiană are plusurile şi minusurile sale, experienţa aceasta putând fi o sursă de reflecţie pentru practicienii şi legiuitorii români.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: