Foarfeca tarifară, o practică al cărei caracter anticoncurenţial se verifică prin raportare la conceptul de «concurenţă bazată pe merite»

Numărul 6 Anul 2013
Revista Numărul 6 Anul 2013

ABSTRACT

In this crisp analysis of the TeliaSonera case, which has recently been adjudicated by the Swedish Court of Appeal, the economic and legal logic supporting the finding of a serious form of abuse of dominance has been exposed. The foundation of the case law dealing with unilateral practices is Michelin, Case 322/81 establishing that Article 102 TFEU refers not only to practices that may cause damage to consumers directly, but also to those which are detrimental indirectly through their impact on competition. A dominant undertaking has a special responsibility not to allow its conduct to impair genuine undistorted competition on the internal market. This special responsibility explains the fact that certain commercial practices being lawful in general, may incur infringements of competition law and subsequently sanctions if the company adopting them holds a dominant position, even during a relatively short period of time.

Keywords:

margin squeeze on competitors, abuse of dominance, ADSL input services, broadband connection services to end users, former monopolistic structure, essential facilities

REZUMAT

În acest scurt expozeu la cauza TeliaSonera judecată recent de Curtea de Apel suedeză se arată care este logica economico-juridică care a susţinut constatarea unui abuz de poziţie dominantă de natură gravă. Piatra de temelie a jurisprudenţei în materie de practici unilaterale este Michelin, cauza 322/81, unde s-a stabilit că art. 102 TFUE vizează nu numai practicile care pot cauza un prejudiciu direct consumatorilor, ci şi pe cele care pot cauza un prejudiciu indirect prin faptul că aduc atingere concurenţei. Întreprinderii dominante îi revine o răspundere specială de a nu aduce atingere prin comportamentul său unei concurenţe efective şi nedistorsionate pe piaţa internă. Această răspundere specială explică faptul că anumite practici comerciale care sunt licite în mod general, pot atrage după sine încălcări ale dreptului concurenţei şi respectiv sancţiuni prevăzute în cadrul acestuia, atunci când compania care le adoptă deţine o poziţie dominantă chiar şi pentru o perioadă relativ scurtă de timp.

Legislaţie relevantă: TFUE, art. 102
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: