Discuţii privind viciul de consimţământ al violenţei în raporturile dintre profesionişti. Încadrarea violenţei economice

Numărul 9 Anul 2013
Revista Numărul 9 Anul 2013

ABSTRACT

This article is mainly intended at discussing the possibility of claiming the vice of consent consisting of violence (threats) in the relations between professionals, as well as the analysis of the concept of economical violence and the conditions thereof. The article starts with a section presenting the regulation of the violence in the new Civil Code, then addressing the claim of violence as a vice of consent in between professionals and finishing with a section dedicated to the economical violence.

Keywords:

violence, threat, state of necessity, economic violence, economic dependence, economic constraint, lesion, vices of consent, professionals.

REZUMAT

Prezentul material are drept scop, în principal, discutarea posibilităţii invocării violenţei-viciu de consimţământ în raporturile dintre profesionişti, precum şi analiza conceptului de violenţă economică şi condiţiilor pentru invocarea acesteia. Articolul debutează cu o secţiune dedicată reglementării violenţei în noul Cod civil, continuând cu scurte consideraţii privind invocarea violenţei viciu de consimţământ în raporturile dintre profesionişti şi încheind cu o secţiune dedicată violenţei economice.

Legislaţie relevantă: C. civ., art 1216-1.220
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: