Despre eroarea-viciu de consimţământ în noul Cod civil (II)

Numărul 6 Anul 2013
Revista Numărul 6 Anul 2013

ABSTRACT

This article represents the second part of the study of error-vice of consent under the new Civil code. In this second part, the author continued the analysis with the types of error (excusable and non-excusable error, assumed and non-assumed risk of error, as well as error in communication or transmission) conditions of error, invoking error and its consequences on the contract. The author considered the judgements expressed by the scholars under the Civil code of 1864, the new Civil code and, where the case, the solutions from other similar or identical regulations. Undoubtedly, the considerations herein are far from being accompanied by the ambition of providing correct and final approaches and solutions.

Keywords:

excusable error, assumed risk of error, error in communication or transmission, good faith, adaptation of contract.

REZUMAT

Acest articol reprezintă a doua parte a studiului dedicat erorii-viciu de consimţământ în reglementarea noului Cod civil. În această a doua parte, autorul a continuat demersul cu analiza formelor erorii (eroarea scuzabilă şi nescuzabilă, asumată şi neasumată, precum şi eroarea de comunicare sau de transmitere), condiţiile erorii, invocarea erorii şi consecinţele juridice ale acesteia asupra contractului. Am avut în vedere opiniile exprimate în doctrina aferentă Codului civil de la 1864, doctrina în formare aferentă noului Cod civil, precum şi, unde a fost cazul, soluţiile oferite de alte reglementări similare sau identice.
Incontestabil, consideraţiile din prezentul sunt departe de a fi grevate de ambiţia unor interpretări şi soluţii corecte şi finale.

Legislaţie relevantă:

C. civ., art. 1208 

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: