Cum scriu

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

Writing is as important for the discipline of an academic profession as is reading.
But they are stages radically different, if not even opposed within the rhythm of academic life. A day that starts with going through bibliography, with checking sources or looking for the texts referred to by sources, or with reading texts which inevitably catch your attention, is a day which is lost for writing. Receptivity towards something new and curiosity towards a topic are incompatible with the inner concentration needed to formulate your own ideas and to write a text which expresses them.

Keywords:

research, relevant authors, reading, social context of legal questions.

REZUMAT

Scrisul este la fel de important pentru disciplina interioară a unei profesii academice ca și cititul. Sunt însă etape radical diferite, opuse chiar în ritmul vieţii academice.
O zi care începe cu parcurgerea, fie și rapidă, a bibliografiei, cu verificarea surselor și căutarea textelor la care aceste surse fac trimitere, sau cu citirea unor pasaje care inevitabil atrag atenţia, este o zi pierdută pentru scris. Receptivitatea faţă de ceva nou și curiozitatea faţă de o temă sunt incompatibile cu concentrarea interioară necesară formulării ideilor proprii și redactării unui text care să le exprime.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: