Articole de la același autor Conf. dr. Marius BALAN

Este conferenţiar la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A publicat 5 cărţi (de autor sau în colaborare) și peste 50 de studii și articole tratând diverse teme de drept public și de teorie a dreptului. A tradus din germană mai multe lucrări juridice de Carl Schmitt și Bernd Rüthers (cea de-a doua ediţie a traducerii monografiei „Dreptul degenerat” a celui din urmă autor a apărut în 2016 la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).
Cum scriu
Numărul 3 Anul 2020
Writing is as important for the discipline of an academic profession as is reading.But they are stages radically different, if not even opposed within the rhythm of academic life. A day that starts with going through bibliography, with checking sources or looking for the texts referred to by sources, or with reading texts which inevitably catch your attention, is a day which is lost for writing. Receptivity towards something new and cur...
Citește mai mult