Cum scriu

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

I learned that memorials and legal opinions must follow the logic of a rigorous syllogism: major premise – minor premise – conclusion. Plus the obsessive concern for systematisation, the attention to the forest before concern for trees, the right separation of levels and perspectives and, above all, the supreme rule: as many details in as few words.

Keywords:

style, legal syllogism, clarity, perspective, originality.

REZUMAT

Am învăţat că memoriile și opiniile juridice trebuie să urmeze logica unui riguros silogism: premisă majoră-premisă-minoră-concluzie. Plus obsesiva grijă pentru sistematizare, atenţia pentru pădure înainte de preocuparea pentru copaci, justa separare de planuri și de perspective și, peste toate, imperativul suprem: cât mai multe detalii în cât mai puţine cuvinte.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România