Cum scriu

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

For the most part, added value comes from a new perspective, most often identifiable in other systems of law or even in other fi elds of study. However much we might wish otherwise, it is exceptionally rare that we can claim paternity over a question of law. Almost always, in its substance, the researched problem will have been formulated before, perhaps in other words, in other times, in a different place or with a different starting point. Comparative law and, where possible, an interdisciplinary approach are, invariably, surprising interpretation keys even for legal institutions which we might otherwise be inclined to accuse of being monotonous.

Keywords:

academic writing, citations, comparative law, case law, style.

REZUMAT

Plusvaloarea provine (…), de cele mai multe ori, dintr-o perspectivă nouă, adesea identificabilă în alte sisteme de drept sau chiar în alte discipline de studiu.
Oricât ne-am dori să fie altfel, se întâmplă excepţional de rar să putem reclama paternitatea unei întrebări despre o problemă de drept. Aproape întotdeauna, în substanţa ei, problema studiată va mai fi fost formulată, poate cu alte cuvinte, în alte vremuri, în alt loc sau cu un alt punct de plecare. Dreptul comparat și, acolo unde este posibilă, abordarea interdisciplinară sunt, invariabil, chei surprinzătoare de interpretare chiar și a instituţiilor pe care, altfel, am fi înclinaţi să le acuzăm de monotonie.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România