Articole de la același autor Asist. univ. dr. Cristian PAZIUC

Este asistent universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din București, Departamentul de drept privat. Este, de asemenea, avocat în Baroul București începând din 2011. Licenţă în drept (2010) și master în drept privat aprofundat (2011), Facultatea de Drept a Universităţii din București; master în analiza economică a dreptului (2015), University College London; doctorat în drept (2017), Facultatea de Drept a Universităţii din București. Lucrări reprezentative: Răspunderea contractuală, o analiză juridică și economică, Universul Juridic, București, 2019; Tăcerea este de aur? Despre îndatorirea de informare ca premisă a dolului prin reticenţă, RRDP nr. 1/2019; Prejudiciul previzibil în materie contractuală: o analiză economică, comparată și de drept pozitiv român, RRDP nr. 6/2015; Răspunderea contractuală și sistemul remediilor pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale, RRDP nr. 1/2015; Conversiunea actului juridic civil. Probleme teoretice și practice, RRDP nr. 4/2011.
Cum scriu
Numărul 3 Anul 2020
For the most part, added value comes from a new perspective, most often identifiable in other systems of law or even in other fi elds of study. However much we might wish otherwise, it is exceptionally rare that we can claim paternity over a question of law. Almost always, in its substance, the researched problem will have been formulated before, perhaps in other words, in other times, in a different place or with a different starting point. C...
Citește mai mult