Copyright versus droit d’auteur. Drepturile morale: protecţia conferită realizatorilor de opere cinematografice

Numărul 2 Anul 2019
Revista Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

In the usual language, the phrase „droit d’auteur” and the word „copyright” are
considered synonymous. The meanings of the two terms, however, are different and may generate ambiguities. Neither of the two legal terms – „droit d’auteur” or „copyright” – fails to defi ne the mechanism of protecting the creations of the spirit nor the richness of the provisions included. Among them, the moral rights conferred on the author of cinematographic works are still the subject of disputes between the professionals of the field and the lawyers called to agree the legal text with the needs of protecting the authors.

Keywords:

author’s rights, Bern Convention, copyright, droits d’auteur, economic rights, moral rights, neighbouring rights

REZUMAT

În limbajul uzual, sintagma „drept de autor” și cuvântul „copyright” sunt considerate sinonime. Semnificaţiile celor doi termeni sunt însă diferite și pot genera ambiguităţi. Niciunul dintre cei doi termeni juridici – „drept de autor” sau „copyright” – nu reușește să definească mecanismul protecţiei creaţiilor spiritului și nici bogăţia dispoziţiilor înglobate. Printre acestea drepturile morale conferite autorului de opere cinematografi ce sunt încă subiect de dispute printre profesioniștii domeniului și juriștii chemaţi să pună în acord textul legal cu necesităţile protejării autorilor.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 8/1996
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: