Configuraţia preluării de datorie în noul Cod civil

Numărul 4 Anul 2013
Revista Numărul 4 Anul 2013

ABSTRACT

This study aims to analyze, through the eyes of a practitioner of law, the mechanism and the legal effects of the debt assumption, regulated for the first time expressly by the Romanian Civil code. Some of the particular objectives of this study are to identify the practical issues which may arise due to the interpretable and/or incomplete provisions and, correlatively, to propose possible solutions and/or approaches aimed to prevent the damage of the legal relationships arising from the debt assumption. Where we deemed relevant, comparative approach of this legal institution with similar legal institutions regulated by the Romanian Civil code has been considered (e.g. the novation involving the substitution of a new obligor). Additionally, the comparative approach also regarded the legal regime of the debt assumption in the regulations which served as sources of inspiration for the Romanian legislator – UNIDROIT Principles, Principles of European Contract Law, Swiss Code of obligations and the German Civil code.

Keywords:

debt assumption contract, transfer of obligations, creditor’s acceptance, debtor’s discharge, accessory rights, ineffectiveness

REZUMAT

În cadrul prezentului studiu, ne-am propus să examinăm, prin ochii unui practician al dreptului, mecanismul şi efectele instituţiei preluării de datorie reglementată, pentru prima dată expres, de Codul civil român. Unele dintre obiectivele specifice ale prezentului studiu constau în identificarea problemelor practice care ar putea apărea datorită caracterului interpretabil şi/sau lacunar al normelor precum şi, corelativ, înaintarea unor posibile soluţii şi/sau abordări menite să prevină deteriorarea raporturilor juridice izvorâte din preluarea datoriei. Unde am considerat relevant, am avut o abordare comparativă a preluării datoriei cu alte instituţii reglementate de Codul civil român (e.g. novaţia prin schimbare de debitor). De asemenea, abordarea comparativă a vizat şi regimul preluării datoriei în reglementările care au servit drept surse de inspiraţie pentru legiuitorul român, respectiv Principiile UNIDROIT, Principiile dreptului european al contractelor, Codul elveţian al obligaţiilor şi Codul civil german.

Legislaţie relevantă:

C. civ., art. 1.599-1.608

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: