Comerţul de artă între reglementare (excesivă) și vid legislativ

Numărul 5 Anul 2019
Revista Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

The regulations analyzed in this study have as common note their density of the one part, as well as the terminologic inconsistency and lack of substance on the other side. Although they are partly in harmony with the European regulations, in those areas where the state had the possibility to take stricter measures, it did: the example of the export regime determined by the classification of goods in the national heritage. These restrictions are in great dissonance with the regulations of other European countries, whose mobile cultural heritage, qualitatively and quantitatively, would justify at least as restrictive measures. The fact that such measures do not exist in other European countries are serious indications of their lack of relevance.

Keywords:

work of art, cultural goods, movable national cultural heritage, national treasure, procedure for declaring a good as national treasure, export certificate, export license, authorized economic operator

REZUMAT

Reglementările analizate în cuprinsul acestui studiu au ca notă comună densitatea pe de o parte, cât și inconsecvenţa și inconsistenţa terminologică pe de altă parte.
Deși sunt parţial în armonie cu reglementările europene incidente, în acele arii unde statul a avut posibilitatea adoptării unor măsuri mai stricte, a făcut-o: precum regimul exporturilor determinat de clasarea bunurilor în patrimoniul naţional.
Aceste restricţii se află în mare disonanţă cu reglementările altor state europene, al căror patrimoniu cultural mobil, privit calitativ și cantitativ ar justifica măsuri cel puţin la fel de restrictive. Faptul că acest tip de măsuri nu există în alte state europene sunt indicii serioase cu privire la lipsa lor de pertinenţă.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 182/2000, Regulamentul (CE) nr. 116/2009, Regulamentul (CE) nr. 1081/2012
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: