Comercializarea influenţei. Reguli și nereguli în influencer marketing

Numărul 1 Anul 2022
Revista Numărul 1 Anul 2022

ABSTRACT

The Internet has led to the migration of commercial advertising in the cyberspace, where professionals who seek to promote their products/services are forced to fight for the consumers’ attention. One form of online commercial advertising, which they use to a significant extent, is that carried out through influencers. These advertising providers commercialize their influence. In order to present some of the legal issues stemming from the influencer marketing, the notions of ‘influencer’ and ‘influencer marketing’ will be clarified first. It will be then briefly explained how influencer marketing works and what the applicable rules are. Finally, irregularities or legally problematic situations in this field will be singled out, by referring to the case law, including the national one.

Keywords:

influencer, influencer marketing, surreptitious advertising, misleading advertising, contracts, advertising agent.

REZUMAT

Internetul a determinat migrarea publicităţii comerciale în spaţiul virtual, unde profesioniștii, care urmăresc să-și promoveze produsele/serviciile, sunt obligaţi să „lupte” pentru captarea atenţiei consumatorilor. O formă a publicităţii comerciale online, la care aceștia apelează într-o proporţie semnificativă, este aceea realizată prin intermediul influencerilor. Acești furnizori de publicitate își comercializează influenţa.
Pentru prezentarea unora dintre aspectele juridice având ca sursă influencer marketing, vor fi clarificate, mai întâi, noţiunile de „influencer” și de „influencer marketing”. Se va explica succint, apoi, cum funcţionează influencer marketing și care sunt regulile aplicabile. În final, vor fi indicate neregulile sau situaţiile problematice din punct de vedere juridic în această materie, făcând trimitere la practica judiciară, inclusiv cea naţională.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1851 și urm., art. 2072-2095; Legea nr. 158/2008, art. 17
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: