Virusul în contracte. Câteva idei despre interferența pandemiei COVID-19 cu executarea contractelor civile

Numărul 2 Anul 2020

ABSTRACT

The paper aims to analyze the interference of the COVID-19 pandemic with the execution of civil contracts, discussing how economic agents affected in their activity by the combined action of the pandemic and the legislative measures enacted in order to fight it can use the theory of hardship or force majeure/fortuitous case. The authors consider that a case-by-case analysis shall be needed, as the same fact may have different legal values in different legal relationships and sometimes even within the same relationship. Finally, the analysis exposes some aspects related to the evidentiary regime applicable in the context.

Keywords:

contract law, hardship, force majeure, COVID-19 pandemic

REZUMAT

Lucrarea își propune să analizeze interferența pandemiei COVID-19 cu executarea contractelor civile, punând în discuție modul în care agenții economici afectați în activitatea lor de acțiunea conjugată a pandemiei și a măsurilor legislative adoptate în vederea combaterii acesteia se pot folosi de teoria impreviziunii ori de forța majoră/cazul fortuit, cu efectul imposibilității fortuite de executare. Autorii apreciază că este necesară o analiză concretă, de la caz la caz, întrucât același fapt poate avea valori juridice diferite în raporturi juridice diferite și, uneori, chiar în cadrul aceluiași raport.
În final, analiza expune câteva aspecte legate de regimul probator aplicabil în context.

Legislaţie relevantă:

C. civ., art. 1271, art. 1351, art. 1557, art. 1634; O.U.G. nr. 29/2020, O.U.G. nr. 30/2020

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: