Utilizarea instrumentelor de inteligenţă artificială în sistemul de justiţie penală

Numărul 2 Anul 2023
Revista Numărul 2 Anul 2023

ABSTRACT

Crime prevention, criminal justice, and law enforcement are areas where artificial intelligence has the potential to complement or even greatly improve traditional techniques. The potential for artificial intelligence for law enforcement, legal professionals, the judiciary and even the criminal justice system to enhance human capabilities is enormous. Many judicial authorities have begun to use artificial intelligence applications to improve their efficiency. However, while artificial intelligence has great potential for efficiency, justice should take into account the challenges of ethical principles and procedural rights.

Keywords:

artificial intelligence, criminal justice, criminality, fundamental rights.

REZUMAT

Prevenirea criminalităţii, justiţia penală, precum și aplicarea legii sunt domenii în care inteligenţa artificială are potenţialul de a completa sau chiar îmbunătăţi foarte mult tehnicile tradiţionale. Potenţialul inteligenţei artificiale pentru forţele de ordine, profesioniștii în drept, sistemul judiciar și chiar sistemul penal de a spori capacităţile umane este enorm. Multe autorităţi judiciare au început să folosească aplicaţii de inteligenţă artificială pentru a-și îmbunătăţi eficienţa. Cu toate acestea, în timp ce inteligenţa artificială aduce cu ea un potenţial mare de eficientizare, justiţia ar trebui să ţină cont de provocările la adresa principiilor etice și drepturilor procesuale.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: