Un an cu executări silite individuale în procedura colectivă de insolvență. Aspecte jurisprudențiale

Numărul 6 Anul 2019
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

The amendments to the Insolvency Law brought by GEO 88/2018 destabilized this field and affected the very reason of the insolvency procedure transforming it from a purely collective procedure, into a procedure that allows the individual recovery of the receivables of the tax creditors through individual enforcements.
The wave of enforcements initiated under this ordinance has entailed a series of practical problems and questions left unanswered to be addressed in this article, in light of the jurisprudence and doctrine outlined so far.

Keywords:

GEO 88/2018, enforcement, fiscal creditor, jurisdiction, bail, suspension, presidential ordinance

REZUMAT

Modificările aduse Legii insolvenței de O.U.G. nr. 88/2018 au destabilizat acest domeniu și au adus atingere însăși rațiunii procedurii insolvenței transformând-o dintr-o procedură pur colectivă, într-o procedură care permite realizarea individuală a creanțelor creditorilor fiscali prin demararea executărilor silite. Valul executărilor silite pornite în temeiul acestei ordonanțe a atras după sine o serie de probleme practice și de întrebări lăsate fără răspuns care urmează a fi tratate în prezentul articol, prin prisma jurisprudenței și doctrinei conturate până în prezent.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 143; O.U.G. nr. 88/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: