Teoria generală a dezmembrării proprietății private. Considerații asupra posesiei și protecției juridice a dezmembrămintelor proprietății private

Numărul 1 Anul 2020
Revista Numărul 1 Anul 2020

ABSTRACT

The present study is a continuation of the presentation of some key aspects about the general theory of property dismemberment, started by us through this publication. Without intending to be exhaustive, we tried to analyze the features of exercising the dismemberments of private property highlighted by the specifics of possession of these rights, but also of their defense. The concepts of opposability or task constitute the vein that substantiates and particularizes both the dominance exercised by the holders of the dismemberments over the good, their cessation by disuse, and their legal protection.

Keywords:

possession, nonuse, usufruct, confessional action, usufruct, servitude, surface

REZUMAT

Studiul de față reprezintă o continuare a prezentării unor aspecte cheie despre teoria generală a dezmembrării proprietății, începută de noi prin intermediul acestei publicații. Fără să ne propunem să fim exhaustivi, am încercat să analizăm trăsăturile exercitării dezmembrămintelor proprietății private reliefate de specificul posesiei acestor drepturi, dar și al apărării lor. Conceptele de opozabilitate sau de sarcină constituie filonul care fundamentează și particularizează atât stăpânirea exercitată de titularii dezmembrămintelor asupra bunului, încetarea lor prin neuz, cât și protecția lor juridică.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 696, art. 705, art. 2518, art. 2548, art. 2549
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: