Tehnici de negociere și argumentare

Numărul 4 Anul 2021
Autor Mihail DINU
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

As legal professionals or as mere speakers, we will often find ourselves in situations that require either neutrality or the best possible resolution of conflicts. Moving away from the paradigm of the verbal duel meant to leave only one person standing, the negotiation and argumentation techniques accentuate the empathy and the desire to obtain mutual gain. Their knowledge and application translates into harmonious communication and results consolidated over time.

Keywords:

negotiation, argumentation, conflict, legal skills.

REZUMAT

Ca profesioniști ai dreptului sau ca simpli purtători ai cuvântului, ne vom afla adesea în situații care impun fie neutralitate, fie soluționarea cât mai bună a conflictelor. Depărtându-se de paradigma duelului verbal menit să lase o singură persoană în picioare, tehnicile de negociere și argumentare accentuează empatia și dorința de obținere a câștigului reciproc. Cunoașterea și aplicarea lor se traduce prin armonia comunicării și rezultate consolidate în timp.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: