Succintă analiză a modificărilor și completărilor Legii societăților nr. 31/1990 efectuate prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea unor acte normative și prin Legea nr. 162/2019 pentru modificarea art. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990

Numărul 3 Anul 2019
Revista Numărul 3 Anul 2019

ABSTRACT

Through this study we set out to proceed with the inventory and examination of some of the most relevant legislative interventions on Law no. 31/1990, decided by the Parliament by the two normative acts mentioned in the title. We also set out to identify and evaluate the impact that those legislative events may have on the establishment and functioning of the forms of companies envisaged by the legislature.

Keywords:

companies Law, legislation, setting up companies, operating companies

REZUMAT

Prin acest studiu ne-am propus să procedăm la inventarierea și examinarea unora dintre cele mai relevante intervenții legislative asupra Legii nr. 31/1990, decise de către Parlament prin cele două acte normative enunțate în titlu. De asemenea, ne-am propus să identificăm și să evaluăm impactul pe care îl pot avea acele evenimente legislative asupra constituirii și funcționării formelor de societăți avute în vedere de către legiuitor.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: