Statutul artistului… în căutarea unui autor ?!

Numărul 5 Anul 2017
Revista Numărul 5 Anul 2017

ABSTRACT

Artist’s social condition has known a difficult and therefore slow evolution. The artist has gained appreciation throughout time, being altogether subject to both admiration, adulation, and – even if occasionally – to public criticism; yet, irrespective of the stands taken and of the intense international public debate, its professional status remained until now uncertain. Most of the national laws do not regulate the artist’s status, which implies that even currently the young artists lack support for the development of their carreers and, moreover, are deprived of social protection. So far, there are no European provisions with respect to the artist’s status, the only support originating in the French creation of the artists resale right, however limited. Why a statute of the artist is necessary is a question which may be answered in various manners, as those ethical, utilitarist, regulatory etc., and which will not be subject to this analisys – positivistic radiography of the artist’s obligations in the fiscal system applicable, without distinction, under Romanian law.

Keywords:

plastic artist/visual artist, status, income tax, real system, flat rate scheme, social security contribution, health insurance contribution, value added tax

REZUMAT

Poziția artistului în societate a evoluat dificil și, drept urmare, lent. Dacă o dată cu trecerea timpului artistul a căpătat apreciere, fiind totodată obiectul admirației, al adulației cât și – chiar dacă ocazional – al oprobiului public, statutul său profesional, în pofida luărilor de poziție, a intensei dezbateri publice la nivel internațional a rămas până în prezent unul incert. Majoritatea legislațiilor naționale nu reglementează legal situația artistului, prin aceasta înțelegându-se că și în prezent artiștii tineri sunt lipsiți de sprijin în dezvoltarea carierei lor, mai mult, sunt lipsiți de protecție socială.
Încă nu există dispoziții europene în ceea ce privește statutul artistului, singurul sprijin fiind cel venit pe filieră franceză, prin instituirea dreptului de suită, însă și acesta plafonat. De ce este nevoie de un statut al artistului este o întrebare căreia i se poate răspunde în diferite chei, precum cea etică, utilitaristă, normativă etc. și asupra căreia nu ne vom apleca în prezentul studiu – radiografie pozitivistă a obligațiilor artistului în raport cu sistemul fiscal care i se aplică, fără distincție, în dreptul român.

Legislaţie relevantă: C. fisc., art. 68, art. 70, art. 72, art. 721, art. 73, art. 137, art. 148, art. 155
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România