Situațiile de excepție în care legiuitorul dispune continuarea mandatului după survenirea unei cauze de încetare a sa

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

Art. 2030 paragraph (2) of the Romanian Civil Code, meant to confer greater protection to the parties of the agency contract, in the specific cases set by the legislator, does not require the continuation of the contract against the will of one of the contracting parties / of their heirs’, but merely the possibility to claim damages in order to repair the damages caused by the unilateral denunciation of the contract.

Keywords:

agency, unilateral denunciation, damages

REZUMAT

Art. 2030 alin. (2) C. civ., menit a conferi o protecție sporită părților contractului de mandat, în cazurile specifice enunțate de legiuitor, nu impune continuarea contractului împotriva voinței uneia dintre părți/a moștenitorilor ei, ci doar posibilitatea solicitării de daune-interese, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin denunțarea unilaterală a contractului.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 2030, art. 2035
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: