Sistemul de control intern

Numărul 2 Anul 2012
Revista Numărul 2 Anul 2012

ABSTRACT

According to Romanian National Bank Regulation No 18/2009 regarding the administration of credit institutions activity, the internal process of evaluation of the capital adequacy to risks and the prerequisites of outsourcing their activities as well as according to Basel Committee on Banking Supervision.
Internal control is a continuous process, set up for providing a reasonable insurance that the performance objectives of the bank are met – efficacy and efficiency of the activities provided – information – credibility, integrity and timely financial information and other information that are necessary to the management – compliance – the compliance with laws and applicable rules and regulations as well as policies and internal procedures – which, to be efficient, need the implementation of the following 3 functions: risk management, compliance and internal audit.
Internal control also comprises the organization of accounting, treatment of information, risks evaluation and tools of measuring these risks.

Keywords:

credit institutions, internal control, management, risk management, compliance, internal audit

REZUMAT

Conform Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind administrarea a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile prealabile de externalizare a activităților lor, precum și în conformitate cu Comitetul de la Basel privind Supravegherea bancară.
Controlul intern este un proces continuu, creat pentru a oferi o asigurare rezonabilă că sunt îndeplinite obiectivele de performanță ale băncii – eficacitatea și eficiența activităților prestate – informații – credibilitate, integritate și informații financiare la timp și alte informații care sunt necesare managementului – conformarea – respectarea legilor și regulilor aplicabile
și reglementări, precum și politici și proceduri interne – care, pentru a fi eficiente, au nevoie de implementarea următoarelor 3 funcţii: managementul riscului, conformitatea şi auditul intern.
Controlul intern cuprinde şi organizarea contabilitatii, tratarea informaţiilor, riscurile, evaluarea şi instrumentele de măsurare a acestor riscuri.

Legislaţie relevantă:

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: