Rezoluţiunea contractului de vânzare internaţională de mărfuri de către cumpărător în cazul lipsei de conformitate a mărfurilor: între eroarea de drept și principiul venire în contra factum proprium

Numărul 2 Anul 2019
Revista Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

The present paper focuses on the buyer´s right to avoid the contract in case of nonconformity of the goods under CISG with some references to Italian law. In order to avoid a contract due to non-conformity of the goods a fundamental breach is required. The paper firstly analyses the prerequisites of avoidance in art. 49 (1) (a), followed by the analyses of the concept of fundamental breach and the seller´s right to cure under art. 48. The paper will conclude with the analyses of the declaration of avoidance, its consequences and will briefly outline the requirements for avoidance in case of defective goods under Italian law.

Keywords:

sale contract, CISG, lack of conformity, buyer, fundamental breach, avoidance, right to cure, good faith, estoppel

REZUMAT

În articol este analizat dreptul cumpărătorului de a rezoluţiona contractul în caz de neconformitate a mărfurilor conform prevederilor Convenţiei de la Viena din 1980 asupra contractelor de vânzare internaţională a mărfurilor (CVIM), cu unele trimiteri și la legislaţia italiană în domeniu. Pentru a putea rezoluţiona un contract din cauza neconformităţii mărfurilor, este necesară prezenţa unei contravenţii esenţiale la contract. În articol sunt analizate în primul rând condiţiile necesare pentru rezoluţiune prevăzute în art. 49 alin. (1) lit. a), urmate de analiza conceptului de contravenţie esenţială la contract și a dreptului vânzătorului de a repara orice lipsă a obligaţiilor sale în condiţiile art. 48. Lucrarea se va încheia cu analiza declaraţiei de rezoluţiune, cu efectele acesteia și va analiza succint condiţiile în care poate fi exercitată rezoluţiunea în cazul lipsei de conformitate a mărfurilor, conform legislaţiei italiene.

Legislaţie relevantă: Convenţia din 1980 a Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: