Reprezentarea unei persoane fizice de o societate cu răspundere limitată. Implicații în dreptul procesual civil (practică judiciară comentată)

Numărul 1 Anul 2020
Revista Numărul 1 Anul 2020

ABSTRACT

The power of representation granted by a natural person to a legal person produces specific consequences in terms of substantive law. In civil procedural law, however, it is subject to significant limitations, given the strict rules provided by the Code of Civil Procedure. In the absence of a judgment pronounced by the High Court of Cassation and Justice in this matter, we deem that the limits of the representation of a legal person by another legal person should apply accordingly in the case in which the principal is a natural person.

Keywords:

natural person acting as principal; legal person acting as agent; representation in civil proceedings; procedural sanction

REZUMAT

Puterea de reprezentare acordată de o persoană fizică unei persoane juridice
produce consecințe specifice în planul dreptului material, însă în dreptul procesual civil suportă limitări semnificative având în vedere regulile stricte prevăzute de Codul de procedură civilă. Chiar în lipsa unei hotărâri pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în această materie, considerăm că limitele reprezentării unei persoane juridice de o altă persoană juridică sunt aplicabile corespunzător și în cazul în care reprezentatul este o persoană fizică.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 83, art. 84
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: