Reflecții jurisprudențiale asupra contractelor inteligente în contextul Legii privind datele

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

As the rapid advancement of technology continues to reshape various aspects of society, the legal domain faces new challenges in adapting to the transformative capabilities of smart contracts. Through a nuanced analysis, the paper delves into the fundamental concepts and philosophical underpinnings of jurisprudence, investigating their applicability to the realm of smart contracts. Drawing on historical legal precedents and theoretical frameworks, we conclude by proposing adaptive approaches to jurisprudence in order to effectively accommodate smart contracts within the existing legal framework. We emphasize the importance of striking a balance between preserving legal certainty and embracing technological innovation, highlighting the need for legal scholars, practitioners, and policymakers to critically engage with the evolving landscape of smart contracts.

Keywords:

blockchain, DLT, case‑law, smart contracts, European Union, Data Act.

REZUMAT

Pe măsură ce progresele tehnologice continuă să redefinească diverse aspecte ale societății, domeniul juridic se confruntă cu noi provocări în adaptarea la capacitățile transformaționale ale contractelor inteligente. Observând istoricul precedentelor judiciare și cadrul teoretic existent, conchidem prin propunerea unor abordări adaptative ale jurisprudenței, ce permit integrarea în mod eficient a contractelor inteligente în cadrul sistemului juridic existent. Subliniem importanța găsirii unui echilibru între menținerea certitudinii juridice și adoptarea inovației tehnologice, evidențiind necesitatea ca specialiștii în drept, practicienii și factorii de decizie să se implice în mod critic în peisajul în continuă evoluție al contractelor inteligente.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România