Răspunderea vânzătorului unui pachet majoritar de acţiuni pentru „viciile” societăţii vândute

Numărul 3 Anul 2022
Revista Numărul 3 Anul 2022

ABSTRACT

Although they are intangible assets, the shares of a company bear defects (hidden). The seller of a stock is responsible for the value of the issuing company when, after the sale, it is reduced as a result of events prior to sale that the buyer could not find out of the public registers (financial statements, registers, etc.) or after performing a due diligence. This is the correct legal qualification, not the eviction, not the vices of consent.Keywords:

shares, hidden vices, company value, unknown liability, eviction, vices of consent.

REZUMAT

Deși sunt bunuri incorporale, acţiunile unei societăţi comerciale suportă vicii (ascunse). Vânzătorul unui pachet de acţiuni răspunde pentru valoarea societăţii emitente atunci când, după vânzare, aceasta se reduce ca urmare a unor evenimente anterioare vânzării, despre care cumpărătorul nu putea afla din registrele publice (situaţii financiare, registre etc.) sau după efectuarea unei investigaţii diligente.
Aceasta este calificarea juridică corectă, nu evicţiunea și nu viciile de consimţământ.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 98; C. civ., art. 1207, art. 1214, art. 1707, art. 1710, art. 1712
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: