Provocările raportului juridic de drept al afacerilor în domeniul fiscal: de la suveranitatea statelor membre ale UE, la caracterul multilateral al reglementărilor anti-evazioniste

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

Viewed broadly, business law encompasses the rules of law that characterize the entire activity of the commercial entity, starting from regulating its status as a subject of law and up to the norms that establish the legal framework for the conduct of its entire activity.
The state-taxpayer relationship falls within the scope of the rules of fiscal law, both regarding the rules of material law and the rules of procedural law. In the context of the hierarchy of sources of law for the Member States of the European Union, the sources of fiscal law are dominated by multiple challenges, especially in relation to their harmonization and the difficulties generated by respecting the fiscal sovereignty of the states, but also in relation to the efforts of fighting tax evasion at global level. These challenges are more acute in the current context of economic relations, marked by the effervescence of digital commerce.
The paper argues in favor of adopting internationally harmonized fiscal measures, in order to effectively combat the avoidance of taxation of the income obtained in the international businesses. The need for unitary regulations is indirectly supported by the unilateral measures adopted by the states that have decided to individually manage the issue of tax avoidance, ahead of the difficult course of adopting multilateral regulations.

Keywords:

fiscal regulation, anti-evasion fight, global context

REZUMAT

Privit în sens larg, dreptul afacerilor înglobează normele de drept care caracterizează întreaga activitate a profesionistului, pornind de la normele care reglementează statutul său ca subiect de drept și până la cele care reglementează în detaliu activitatea sa.
Relația stat-contribuabil intră în sfera de aplicabilitate a normelor dreptului fiscal, atât cu privire la normele de drept material, cât și în privința normelor de drept procedural. În contextul ierarhiei izvoarelor de drept pentru statele membre ale Uniunii Europene, sursele de drept fiscal sunt dominate de multiple provocări, mai ales în legătură cu armonizarea acestora și cu dificultățile pe care le generează respectarea suveranității fiscale a statelor, dar și în legătură cu eforturile de eliminare a evaziunii fiscale la nivel global. Provocările sunt cu atât mai acute în contextul global al relațiilor economice, marcate de efervescența comerțului digital.
Lucrarea argumentează în favoarea adoptării unor măsuri fiscale armonizate la nivel internațional, pentru combaterea eficientă a evitării impunerii veniturilor obținute din derularea afacerilor cu caracter internațional. Nevoia unor reglementări unitare este indirect susținută și de măsurile unilaterale adoptate de statele care au decis să gestioneze într-o manieră individuală problema evaziunii fiscale, devansând parcursul dificil al adoptării reglementărilor multilaterale.

Legislaţie relevantă: TFUE, art. 110, art. 111, art. 115
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: