Protecţia datelor cu caracter personal în procesul de fuziune

Numărul 6 Anul 2021
Revista Numărul 6 Anul 2021

ABSTRACT

The merger of the companies involves a ”transfer of assets”. The first question is whether personal data is an element of assets. The merger of companies requires that at least the data of one of the companies, acting as operator, to be transferred to another. The second question concerns the steps that negotiation teams need to consider regarding personal data. In this respect, the company’s relations with its contractors will be evaluated, which from the point of view of data protection, can be joint controllers or processor, as well as the relations with the data subjects.
In this regard, we will emphasize some sanctions of data protection authorities related to the merger in company law.

Keywords:

merger, transfer of assets, personal data, steps of merger, controller, joint controller, processor, sanction, fine, data protection authority.

REZUMAT

Fuziunea societăţilor presupune un „transfer de patrimoniu”. Prima întrebare este aceea dacă datele cu caracter personal reprezintă un element al patrimoniului.
Fuziunea societăţilor presupune ca cel puţin datele uneia dintre societăţi, în calitate de operator, să fie transferate alteia. A doua întrebare se referă la etapele pe care echipele de negociere trebuie să le aibă în vedere cu privire la datele cu caracter personal. În acest sens, se vor evalua relaţiile societăţii cu contractanţii săi, care din punctul de vedere al protecţiei datelor, pot fi operatori asociaţi sau persoane împuternicite de operatori, precum și relaţiile cu persoanele vizate. În acest sens vom analiza unele sancţiuni ale autorităţilor de protecţia datelor care au legătură cu fuziunea în dreptul societar.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) 2016/679; Legea nr. 31/1990, art. 238
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România