Procesul civil internaţional în reglementarea noului Cod de procedură civilă Partea I: Competenţa internaţională a instanţelor române (art. 1064-1069)

Numărul 6 Anul 2013
Revista Numărul 6 Anul 2013

ABSTRACT

The coming into force of the new Romanian Civil Procedure Code, on February 15th 2013, has resulted in new rules on the civil trial with a foreign element, repealing the last remaining articles of Law no. 105/1992. This paper is the first of four parts which aim to provide a general analisys of the new legal provisions, correlating them with the former regulation and relevant jurisprudence, as well as the European legislation with which it might come into conflict. The object of this first part deals with several aspects concerning jurisdiction of the Romanian courts in civil trials with a foreign element.

Keywords:

international jurisdiction, forum necessitatis, forum shopping, prorogation of jurisdiction.

REZUMAT

Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, pe 15 februarie 2013, au fost introduse noi reguli privind procesul civil cu element de extraneitate.
Acest articol este primul dintr-o serie de patru, ce au ca scop analiza noilor dispoziţii legale, corelarea lor cu legislaţia şi jurisprudenţa relevantă, precum şi cu legislaţia europeană cu care ar putea intra în conflict. Această primă parte tratează aspecte privind competenţa instanţelor româneşti în procesele civile cu element de extraneitate.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 1064-1069
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: