Probleme teoretice și practice privind obligația de loialitate a administratorului în cadrul grupului de societăți

Numărul 6 Anul 2019
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

The administrator’s loyalty obligation raises a number of problems when the company he manages is part of a group of companies. Who is the beneficiary of the loyalty obligation or to whom does the administrator owe loyalty? What interest should this pursue: the interest of the company or the group? What is the content and extent of his loyalty obligation? Does it extend to business opportunities or not? The lack of legal personality of the group of companies and the lack of regulation in this matter creates serious difficulties in formulating the answers to the stated questions.

Keywords:

company, administrator, loyalty, group

REZUMAT

Obligația de loialitate a administratorului ridică o serie de probleme atunci când societatea pe care o administrează face parte dintr-un grup de societăți. Cine este beneficiarul obligației de loialitate sau cui datorează loialitate administratorul?
Ce interes trebuie să urmărească acesta: interesul societății sau al grupului? Care este conținutul și întinderea obligației sale de loialitate? Se întinde sau nu și la oportunitățile de afaceri? Lipsa personalității juridice a grupului de societăți și lipsa de reglementare în această materie creează dificultăți serioase în formularea răspunsurilor la întrebările enunțate.

Legislaţie relevantă:

C. civ. art. 213-215, art. 803-809; Legea nr. 31/1990, art. 1441, art. 197; Legea nr. 85/2014, art. 169

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: