Probleme privind răspunderea civilă pentru vină profesională în activitatea de consultanţă juridică

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

The study bases the model of correct behavior of the consultant providing legal services – exonerating behavior of civil liability – on the idea of intellectual enterprise; it is argued that the contract for services regulations are common law in matters of legal advice; two specific professional obligations are deduced from this concept: the efficiency obligation to the legal act performed (proposed) and the obligation of loyal advice; the practical consequences of the theoretical premises set out are illustrated by a rich judicial practice.

Keywords:

the efficiency of the legal act, intellectual enterprise, loyal advice, legal advice

REZUMAT

Studiul fundamentează modelul de comportament corect al consultantului prestator de servicii juridice – comportament exonerator de răspundere civilă  pe ideea de antrepriză intelectuală; se susţine că reglementările ce privesc contractul de antrepriză sunt dreptul comun în materie de consultanţă juridică; din acest concept sunt deduse două obligaţii profesionale specifice: obligaţia de eficientizare a actului juridic efectuat (propus) și obligaţia de sfătuire loială; consecinţele practice ale premiselor teoretice expuse sunt ilustrate cu o bogată practică judiciară.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1851-art. 1873
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: