Probleme practice privind procedura de notificare a Consiliului Concurenței în cazul notificărilor concentrărilor economice. Colaborarea juriștilor cu economiștii

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

If an economic concentration is created by the merger or acquisition of movable assets and the turnover of the companies involved exceeds the threshold provided by law, it is necessary that this concentration be notified to the Competition Council.
The Competition Council will verify the way in which this concentration affects the geographic market and the product market, being extremely important the benefits that it can bring for collaborators and final consumers in terms of technological development, price and supply.
In this study we have tried to reach the key points from an economic point of view that can influence the decision of the Competition Council.

Keywords:

Competition Council, economic concentration, affected market, HHI Index

REZUMAT

În cazul în care se creează o concentrare economică prin fuziune sau achiziție de active mobiliare și cifra de afaceri a companiilor implicate trece de pragul prevăzut de lege, este necesar ca această concentrare să fie notificată Consiliului Concurenței.
Consiliul Concurenței va verifica modalitatea în care această concentrare afectează piața geografică și piața produsului, fiind extrem de importante beneficiile pe care le poate aduce pentru colaboratori și consumatorii finali din punct de vedere al dezvoltării tehnologice, al prețului și al ofertei.
În cadrul acestui articol am încercat să atingem punctele cheie din punct de vedere economic care pot influența decizia Consiliului Concurenței.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 21/1996
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: