Probleme ale valorificării ipotecilor pe bunuri mobile (stocuri și creanţe) în procedura insolvenţei

Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

During the insolvency proceedings, some security interests display features that are not specific to their usual functioning under the law of obligations. The foremost cause of this deviation is that the insolvency proceedings are not enforcement proceedings, ipso facto. Whenever the continuation of the debtor’s business as usual is deemed to be valuable, especially before or during the reorganization proceedings, many of the security interests’ functions under the law of obligations cease to apply. The aforesaid security interests encumber upon the non-crystallized groups of assets employed by the debtor in the course of its business operations.
Our analysis attempts at identifying and explaining the ‘deviant’ behaviour of these security interests during the insolvency proceedings, via legal, economic and comparative law arguments.

Keywords:

atypical security interests, ‘fluid’ security interests, security interests over claims, assignment of claim as a security interest, security interests during the observation period, de facto pools of assets.

REZUMAT

În procedura insolvenţei anumite garanţii se comportă diferit faţă de regimul juridic care le guvernează existenţa în dreptul comun, cel mai important argument fiind acela că insolvenţa nu este, nediferenţiat, o procedură de executare silită concursuală per se. Atunci când etapele procedurii de insolvenţă valorizează activitatea curentă a debitorului și, în special, soluţia de remediu a unei restructurări colective (în acest sens, perioada de observaţie, perioada de reorganizare), multe din funcţiile pe care garanţiile le prezervă și le fructifică în dreptul comun al obligaţiilor nu-și mai regăsesc raţiunile din dreptul comun. În egală măsură, anumite garanţii pe care procedura de insolvenţă le tratează în mod diferit ajung să justifice caracterul original de garanţii „necristalizate”, acestea fiind, în continuare, active sau universalităţi de fapt prin care debitorul își derulează, în substanţă, activitatea operaţională. Analiza de faţă încearcă să identifice și să explice comportamentul diferit al acestor garanţii în procedura de insolvenţă, prin argumente juridice, economice și de drept comparat.

Legislaţie relevantă: C. civ; C. pr. civ.; Legea nr. 85/2014; Regulamentul (UE) nr. 2015/848
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: