Pot fi neuzuale clauzele standard specifice unui sector de business?

Numărul 1 Anul 2019
Autor Eugen SÂRBU
Revista Numărul 1 Anul 2019

ABSTRACT

In most business areas, economic dynamics has generated the need to standardize contracts, with professionals currently using industry-specific market clauses in their fields.
Firstly, a literal analysis of art. 1203 Romanian Civil code concludes that as long as a standard clause is at the expense of the other party or in favor of the proposer, that clause can be qualified as an unusual clause.
Secondly, a teleological interpretation of the rule might lead to the idea that a clause commonly used in a particular business area is a clause known by the professionals operating on that market and therefore there is no justification for imposing a formality to warn the contractual partner of the content of a standard clause widely used by professionals in that field.
On the other hand, the systematic interpretation of the legal terms requires to
corroborate the institution of unusual clauses (art. 1203 C. civ.) with professional customs, as a source of law enshrined in art. 1 C. civ.
Thereby, can a standard clause may be unusual if it can be categorized as a source of law – art. 1 par. 2 C. civ.?

Keywords:

unusual clauses, standard clauses, professional customs, standard contract models

REZUMAT

În majoritatea sectoarelor de business dinamica economică a generat nevoia de standardizare a contractelor, profesioniştii utilizând în prezent clauze standard specifice pieţei în care activează.
În primul rând, o analiză literală a art. 1203 C. civ. duce la concluzia că atât timp cât o clauză standard este prevăzută în detrimentul celeilalte părţi sau în favoarea celui care o propune, această clauză poate fi calificată drept clauză neuzuală.
În al doilea rând, o interpretare teleologică a normei ar putea duce la ideea că o clauză folosită uzual într-un anumit sector de business este o clauză cunoscută de profesioniştii care activează pe acea piaţă şi, prin urmare, nu se justifică impunerea unei formalităţi de atenţionare a partenerului contractual cu privire la conţinutul unei clauze standard folosită la scară largă de profesioniştii din acel domeniu.
Pe de altă parte, interpretarea sistematică a normelor juridice impune coroborarea instituţiei clauzelor neuzuale (art. 1203 C. civ.) cu uzanţele profesionale, ca izvor de drept consacrat de art. 1 C. civ.
Astfel, mai poate fi neuzuală o clauză standard care intră în categoria uzanţelor ca izvor de drept – art. 1 alin. (2) C. civ.?

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1202, art. 1203, art. 1272
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: