Platformele digitale – o nouă arhitectură a întreprinderii (II)

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

Viewed from the perspective of an enterprise, digital platforms reinterpret elements found in a traditional company. This change is driven by the presence of network effects that provide connectivity between platform users, thus generating value for participants. At the same time, through network effects users are included in the ecosystem managed by the platform.
Although differences can be identified depending on the specific category of platforms to which we refer, the general trend is towards outsourcing in terms of the resources required for the service offered, or even extending the corporate structure. The role of tangible assets or employees becomes limited in these companies, as it is no longer necessary for the platform to own or control them, but rather to coordinate the resources coming from users.
Additionally, from an organisational framework perspective, platforms are generally groups that are compressed in terms of corporate structure, leave a limited physical footprint, but can be considered potentially omnipresent through user input.

Keywords:

digital platforms, network effects, outsourcing, corporate structure, reputational control.

REZUMAT

Privite din perspectiva unei întreprinderi, platformele digitale reinterpretează elementele întâlnite în cadrul unei societăţi tradiţionale. Schimbarea este determinată de prezenţa efectelor de reţea care asigură conectivitatea între utilizatorii platformei, generând astfel valoare pentru participanţi. În același timp, prin intermediul efectelor de reţea utilizatorii sunt cuprinși în ecosistemul gestionat de platformă.
Cu toate că, în funcţie de categoria specifică de platforme la care ne raportăm, putem identifica diferenţe, tendinţa generală este externalizarea în ce privește resursele necesare pentru serviciul oferit, ori chiar extinderea structurii corporative. Rolul activelor corporale, ori al angajaţilor devine unul limitat în cazul acestor întreprinderi, întrucât nu mai este necesar ca platforma să le deţină, ori să le controleze, fiind suficient să coordoneze resursele care provin din partea utilizatorilor.
Adiţional, din perspectiva cadrului organizatoric, platformele sunt în general grupuri care sunt comprimate în ce privește structura corporativă, lasă o amprentă fizică limitată, însă pot fi considerate potenţial omniprezente prin aportul utilizatorilor.

Legislaţie relevantă: O.U.G. nr. 49/2019
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: