Platformele digitale – o nouă arhitectură a întreprinderii (I)

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

Digital platforms are innovative structures that create challenges for many areas of incidence, with business law being particularly targeted. Their massive presence in most business sectors puts us in a race against time to understand them, in the hope of being able to perceive the changes they bring about. The question we ask with our two‑part study is to what extent they illustrate a new enterprise architecture.
In order to address this dilemma, in this study we will highlight the tripartite position in which the platform appears: technology, enterprise, market, and then describe some relevant classifications of digital platforms and their differences. For a complete overview, we pay particular attention to network effects, which allow the platform to mediate the interests of different categories of users, generating value for each. Moreover, by analysing network effects, we will find that participants are included in a genuine ecosystem, coordinated by the platform, through which it enables complementary innovation.

Keywords:

digital platforms, cyber intermediaries, network effects, users, ecosystem.

REZUMAT

Platformele digitală reprezintă structuri inovatoare care generează provocări pentru numeroase domenii de incidență, dreptul afacerilor fiind vizat în mod special. Prezența lor masivă în majoritatea sectoarelor de activitate ne plasează într‑o cursă contra timp în ceea ce privește înțelegerea acestora, în speranța de a putea percepe schimbările pe care le determină. Întrebarea pe care o lansăm prin studiul nostru format din două părți este în ce măsură acestea ilustrează o nouă arhitectură a întreprinderii.
Pentru a putea adresa această dilemă, în prezentul studiu vom releva ipostaza tripartită în care apare platforma: tehnologie, întreprindere, piață, pentru ca ulterior să descriem câteva clasificări relevante ale platformelor digitale, respectiv diferențele relevate de acestea. Pentru ca imaginea să fie una completă, vom acorda o atenție deosebită efectelor de rețea, care îi permit platformei să intermedieze interesele diferitelor categorii de utilizatori, generând valoare pentru fiecare.
Mai mult decât atât, prin analizarea efectelor de rețea, vom constata faptul că participanții sunt incluși într‑un veritabil ecosistem, coordonat de platformă, prin care acestea atrag inovația complementară.

Legislaţie relevantă: O.U.G. nr. 49/2019
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: