O perspectivă și analiză critică a GDPR. Protecţia intimităţii, drept sau iluzie. Apel la conștientizarea riscurilor mediului digital asupra dreptului la intimitate și viaţă privată

Numărul 2 Anul 2019
Revista Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

This thesis aims to challenge the hypnotize that while indeed innovating, GDPR does not put in control the people over their data. It was not designed in this propose. All the made statements will be developed, supported, and explained and as much possible try to address in the body of the essay. Such as: Is the privacy yet a fundamental classic freedom right as used to refer in EU Charter of Fundamental Rights or Convention 108? Are yet the people real owner and masters of their data? Are data merchandisable commodities and GDPR regulating its marketing?
And researching in response to series of such chain questions, that keep arising along the research journey I can stop fell the main Lucius Cassius’ painfully restless „Cui prodest”?

Keywords:

personal data, GDPR, privacy, Case Schrems, ECHR Case-law, CJUE Case-law, legitimacy crises and democratic deficit of EU institutions, private and family life

REZUMAT

Această analiză urmărește să provoace teoria potrivit cărei GDPR este o lege care are ca scop să redea persoanelor controlul asupra datelor lor personale. În dezvoltarea tezei și prin prezentarea argumentelor, lucrarea va urmări să demonstreze că GDPR nu a fost conceput și nici nu urmărește acest scop. Lucrarea va analiza în detaliu și va răspunde la următoarele întrebări: Mai este intimitatea (intimité, privacy) și protecţia datelor un drept fundamental așa cum a fost acesta conceput și reglementat prin Convenţia 108[3] (din 1981) și Carta Europeană a Drepturilor Omului? Sunt oamenii adevăraţii stăpânii ai datelor lor personale?
Sunt datele noastre personale o marfă, respectiv un bun comercializabil, vandabil?
Este GDPR în fapt un set de reguli care reglementează piaţa datelor personale? Și în sfârșit, această lucrare va încerca să răspundă la eterna incomodă întrebare a lui Lucius Cassius „Cui Prodest”?

Legislaţie relevantă:

Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: