Note asupra scrisului în condiţii de gherilă juridică

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

The point is to show that a text never says just one thing, as we were taught in our law schools, in the fi rst year, that meaning is something that is constructed, that the very texts we are reading and under whose power we live are and always have been battlefields, that behind them there are long histories of battles and conflicts, briefly, that legal interpretation is produced in a „field of pain and death”.

Keywords:

critical legal studies, symbolic order, law and ideology, style.

REZUMAT

Ideea e de a arăta că un text nu spune niciodată un singur lucru, așa cum am
fost dresaţi să o facem în școlile de drept din anul întâi, că sensul e ceva care se construiește, că textele înseși pe care le citim și sub a căror forţă trăim au fost și sunt câmpuri de luptă, că în spatele lor se află istorii întregi de înfruntări și conflicte, pe scurt, că interpretarea juridică se produce „într-un câmp de durere și de moarte”.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: