Noile reglementări în materia conturilor de plăți cu servicii de bază. Câteva considerații cu privire la Legea nr. 258/2017

Numărul 6 Anul 2017
Revista Numărul 6 Anul 2017

ABSTRACT

This article presents the main provisions of Law no. 258/2017 and critically analyzes those that would put theoretical and practical problems. The new provisions will undoubtedly increase the administrative costs of the service providers, including banks, since the law establishes a series of freezes, which, at least for vulnerable consumers, actually allow the full free use of a basic payment count. Then, service providers and credit institutions have a number of obligations to inform consumers and facilitate the change of accounts when they decide to use the services of another service provider, which will undoubtedly lead to an increase in the costs of those services. The latter will most likely be borne, and at least in part, by consumers who do not fulfill the condition of vulnerability.

Keywords:

basic payment service accounts, vulnerable consumer, banking law, consumer law

REZUMAT

Prezentul articol prezintă principalele prevederi ale Legii nr. 258/2017 și le analizează critic pe acelea care ar pune probleme teoretice și practice. Noile prevederi vor spori fără îndoială costurile administrative ale prestatorilor de servicii de plată, inclusiv ale băncilor, întrucât legea instituie o serie de gratuități, care, cel puțin în cazul consumatorilor vulnerabili, permit în fapt utilizarea integral gratuită a unui cont de plăți cu servicii de bază. Apoi, prestatorilor de servicii și instituțiilor de credit le revin o serie de obligații legate de informarea consumatorilor și facilitarea schimbării conturilor, atunci când aceștia hotărăsc să apeleze la serviciile altui prestator, care, neîndoielnic, vor duce la o creștere a costurilor respectivelor servicii, acestea urmând a fi suportate cel mai probabil și cel puțin în parte de către consumatorii care nu îndeplinesc condiția vulnerabilității.

Legislaţie relevantă: Directivei nr. 2014/92/UE, Legea nr. 258/2017
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: