Noile cerinţe în materia supravegherii bancare şi a accesului la activitatea instituţiilor de credit

Numărul 3 Anul 2015
Revista Numărul 3 Anul 2015

ABSTRACT

This paper presents the new rules regarding the access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, as they are to be found in EU Regulation No 575/2013 and Directive 2013/36/EU, which define the legal frame of the new European Banking Union. The presentation takes into account the economical context which led to the European Banking Union’s project in the last three years and analyses at the same time the problems connected to the transposition of the new rules into national law. In Romania, although Directive 2013/36/EU was transposed into national law by the modification and completion of Emergency Ordinance No 99/2006, the prudential supervision of the banking sector does not comply with ESRB/2011/3 Recommendation, the founding of the National Board for Macroprudential Supervision still being on hold.

Keywords:

European Banking Union, credit institutions, macroprudential supervision, European law

REZUMAT

Lucrarea prezintă noile reguli privind accesul la activitatea instituţiilor de credit și supravegherea prudenţială a acestora, astfel cum se regăsesc în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Directiva nr. 2013/36/UE, acte normative care definesc cadrul juridic al noii Uniuni Bancare Europene. Prezentarea acestora se face prin raportare la contextul economic care a dus la conturarea proiectului Uniunii Bancare Europene în ultimii trei ani, analizând totodată problemele transpunerii noilor reguli în legislaţia naţională. Astfel, în România, deși Directiva nr. 2013/36/UE a fost transpusă prin modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, supravegherea prudenţială a sectorului bancar nu se încadrează deocamdată în cerinţele Recomandării CERS/2011/3, înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială aflându-se încă în stadiul de proiect.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Directiva nr. 2013/36/UE, O.U.G. nr. 99/2006
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: