Noi modificări aduse procedurilor de evaluare a operațiunilor de concentrare economică prin Pachetul legislativ de modernizare 2023

Numărul 1 Anul 2024
Revista Numărul 1 Anul 2024

ABSTRACT

Starting from 2014, the European Commission initiated public consultations aimed at modernizing the rules concerning the control of economic concentration operations, with the objective of achieving efficiency and speed in evaluation. At the same time, efforts were made to strengthen the relationship between European and national regulations. The assessment of the application of the substantive test in the procedure for analyzing economic concentrations took place ten years after the major revision of the EU Regulation in 2004. The White Paper of 2014 emphasized the efficiency of the procedure by reducing bureaucracy and reporting obligations for minor concentrations. The consultations in 2014 led to an evaluation of the procedural and jurisdictional aspects of merger control in the EU in 2016, and the conclusions were published in March 2021. Based on these findings, in April 2023, the Commission adopted the 2023 Economic Concentration Simplification Package, which includes a revised implementing regulation and communications regarding simplified procedures and document transmission. The new regulations came into force in September 2023.
The article examines the changes brought about by this modernization package, highlighting the focus on adapting to market changes and reducing bureaucracy associated with the evaluation procedures of economic concentrations, with potential benefits for the enterprises involved.

Keywords:

European Commission, economic concentration, modernization, efficiency, evaluation procedures, regulations.

REZUMAT

Începând cu anul 2014, Comisia Europeană a inițiat consultări publice, cu scopul de a moderniza normele referitoare la controlul operațiunilor de concentrare economică, urmărind realizarea eficienței și celerității în evaluare. În paralel, s‑a urmărit consolidarea relației dintre reglementările europene și cele naționale.

Evaluarea aplicării testului de fond în procedura de analizare a concentrărilor economice a avut loc la zece ani de la revizuirea majoră din 2004 a Regulamentului UE. Cartea Albă din 2014 a accentuat eficiența procedurii prin reducerea birocrației și a obligațiilor de raportare pentru concentrările de importanță minoră. Consultările din 2014 au condus la o evaluare a aspectelor procedurale și jurisdicționale ale controlului fuziunilor în UE în 2016, iar concluziile au fost publicate în martie 2021. Pe baza acestor concluzii, Comisia a adoptat în aprilie 2023 Pachetul de simplificare a concentrărilor economice din 2023, care cuprinde un regulament de punere în aplicare revizuit și comunicări privind procedura simplificată și transmiterea documentelor. Noile reglementări au intrat în vigoare în septembrie 2023.
Articolul examinează modificările aduse de acest pachet de modernizare, evidențiind accentul pus pe adaptarea la schimbările pieței și reducerea birocrației asociate procedurilor de evaluare a concentrărilor economice, cu potențiale beneficii pentru întreprinderile implicate.

Legislaţie relevantă: Regulamentului (CE) nr. 139/2004, art. 3; Regulamentul (UE) nr. 2022/2560, art. 19, art. 20; Regulamentul de punere în aplicare nr. (UE) 2023/914
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: