Natura juridică și fundamentul acțiunii directe a utilizatorului din contractul de leasing împotriva furnizorului bunului în contextul O.G. nr. 51/1997 și al noului Cod civil

Numărul 1 Anul 2020
Revista Numărul 1 Anul 2020

ABSTRACT

The lease is one of the most important and frequent legal operations that we find in the Romanian trade. However, the legislature did not consider it necessary to establish this legal operation within the contracts regulated by the new Civil Code.
The direct action of the user is expressly regulated by art. 12 of O.G. 51/1997, but, unfortunately, we find only a few doctrinal points regarding this legal mechanism.
In this regard, we considered it appropriate, but also necessary to formulate a brief analysis of what the lease operation in general is, as well as the direct action of the user in particular is. Therefore, we understood to bring to the attention of the reader some defining aspects of the direct action, such as its foundation, legal nature, conditions and effects, hoping that, through the debated aspects, we have brought some clarifications regarding the application of the direct action of the user.

Keywords:

direct action, leasing, contractual liability, foundation, legal nature

REZUMAT

Contractul de leasing este una dintre cele mai importante și frecvente operațiuni juridice pe care le regăsim în comerțul român. Cu toate acestea, legiuitorul nu a apreciat necesar să instituie această operațiune juridică în cadrul contractelor reglementate de noul Cod civil. Acțiunea directă a utilizatorului este expres reglementată de art. 12 din O.G. nr. 51/1997, însă, din păcate, nu găsim decât câteva repere doctrinare cu privire la acest mecanism juridic. În acest sens, am apreciat oportun, dar și necesar să formulăm o analiză succintă a ceea ce înseamnă operațiunea de leasing în general, precum și a ceea ce înseamnă acțiunea directă a utilizatorului în special. Prin urmare, am înțeles să supunem atenției cititorului câteva aspecte definitorii ale acțiunii directe, cum ar fi fundamentul, natura juridică, condițiile și efectele acesteia sperând că, prin aspectele dezbătute, am adus câteva lămuriri cu privire la modul de aplicare a acțiunii directe a utilizatorului.

Legislaţie relevantă:

O.G. nr. 51/1997

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: