Modificarea actului constitutiv al societății comerciale

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

Alteration of a company’s the charter can be implicit or explicit. When the alteration is explicit, it refers to the functioning of the company, to clauses that regulate the corporate life. Only in this case must the legal provisions regarding the alteration of the charter be respected, starting with the quorum and majority conditions of the general meeting, passing through the transparency procedure of the amending text, in order to inform the shareholders summoned, and ending with the publicity of the approved alteration. Implicit changes, such as reducing or increasing the share capital, changing the shareholding structure as a result of the transfer of shares, or replacing the directors are not regulated by the rules regarding the alteration of the charter, but the text changes in the charter are only implicit, with the role of publicity towards third parties. Unfortunately, the confusion between implicit and explicit changes generates erroneous jurisprudential decisions, with serious effects on the litigants.

Keywords:

Charter, alteration, explicit alteration, implicit alteration, assignment, share capital increase, amending text

REZUMAT

Modificarea actului constitutiv al unei societăți comerciale poate fi implicită sau explicită. Atunci când modificările sunt explicite, acestea se referă la modul de funcționare a societății, la clauze ce reglementează viața socială. Doar în acest caz trebuie respectate prevederile legale privind modificarea actului constitutiv, începând cu condițiile de cvorum și majoritate a adunării generale, trecând prin procedura de transparență a textului modificator, întru informarea asociaților convocați și terminând cu publicitatea modificării aprobate. Modificările implicite, precum reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea structurii acționariale ca urmare a cesiunii de titluri de participare, schimbarea administratorilor nu sunt reglementate de normele privind modificarea actului constitutiv, ci schimbările de text în actul constitutiv sunt doar implicite, cu rol de publicitate față de terți. Din păcate, confuzia dintre modificările implicite și cele explicite generează decizii jurisprudențiale eronate, cu efecte grave asupra justițiabililor.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 204
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: