Lex societatis – o perspectivă de drept transnaţional

Numărul 1 Anul 2023
Revista Numărul 1 Anul 2023

ABSTRACT

The concept of lex societatis inspired the legal reasoning made in the international and quasi-federal disputes altogether. The Barcelona Traction (1970) and Centros (1999) disputes give an indication on the fate of lex societatis, as a genuine link between the international and domestic legal orders and quasi-federal one of the European Union. This paper debates the way in which lex societatis operates across and beyond the territories of the nation-States. At the same time, this paper suggests a starting point to be followed in the research activities familiar to the areas of transnational law, conflict of laws and international law.

Keywords:

lex societatis, transnational law, international law, national law.

REZUMAT

Conceptul de „lex societatis” a inspirat modul de efectuare a raţionamentelor juridice în litigii internaţionale și cvasi-federale deopotrivă. Litigiile Barcelona Traction (1970) și Centros (1999) sugerează destinul lui lex societatis, ca autentic liant între ordinile juridice internaţională, naţionale și cvasi-federală a Uniunii Europene. Prezentul articol pune în discuţie modul în care lex societatis funcţionează de-a lungul și de-a latul, respectiv dincolo de teritoriile statelor naţiune. În același timp, prezentul articol sugerează un punct de plecare în activităţile de cercetare familiare domeniilor dreptului transnaţional, conflictului de legi și dreptului internaţional.

Legislaţie relevantă: Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice (1961), Obiectivele Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă 2030, Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: