Înțelegerile anticoncurenţiale grave (hard-core) – caracteristici şi efecte juridice

Numărul 1 Anul 2013
Revista Numărul 1 Anul 2013

ABSTRACT

The rules set forth by legal provisions have received, in time, various arguments: natural law or jus naturalism, positive law, voluntarism, normativism, law as a social fact, etc. Recently, a new theory relating to the economical efficacy of the legal rule has been put in place. According to this theory, any legal rule gains in effectiveness and presents more authority if it is also supported by an economical explanation.
In this context, competition law strengthens its position within the legal panorama, aiming to punish severely any and all hard-core anti-competitive agreements by nullifying the respective agreement as well as by providing substantive administrative fines to its contractual parties. The reasons grounding the drastic sanctions set forth by law are based on economical principles which
are sometimes taking over the legal horizon, dictating real conduct rules for the subjects targeted by legal texts.
The recent case-law in the field of hard-core cartels together with the sanctions applied by both national and European authorities are a testimony of the more and more intensive concern of the legal over the economical, namely in safeguarding an economical order in law.

Keywords:

hard-core cartels, competition law, anti-competitive agreements, economical order in law, Competition Law – article 5, Treaty on the Functioning of the European Union (TFUE) – article 101, eliminating risk when exploiting company, horizontal agreements.

REZUMAT

Regulile instituite de normele juridice au primit, în decursul timpului, multiple justificări: dreptul natural sau jusnaturalismul, dreptul pozitiv, voluntarismul, normativismul, dreptul ca fapt social, etc. Mai recent, s-a afirmat teoria eficacității economice a regulii de drept. În această viziune, orice regulă de drept edictată câștigă în eficacitate și este mai autoritară dacă prezintă și o explicație economică.
În acest context, își consolidează poziția dreptul concurenței, care își propune să sancționeze dur înțelegerile anticoncurențiale hard-core prin instituirea sancțiunii nulității absolute a acordului încheiat și prin aplicarea unor amenzi însemnate autorilor acestuia. Justificarea gravității sancțiunii prevăzute de lege își are sursa în principii economice, care influențează și uneori preiau controlul asupra juridicului, dictând astfel adevărate reguli de conduită pentru subiecții actelor normative.
Spețele recente din materia cartelurilor grave, precum și amenzile aplicate de autoritățile naționale și europene ale concurenței demonstrează preocuparea din ce în ce mai mare a juridicului pentru economic, respectiv pentru păstrarea unei veritabile ordini economice în drept.

Legislaţie relevantă: Legea concurenţei nr. 21/1996; TFUE, art. 101
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: