Insolvenţa și pandemia –noutăţi legislative

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

Adoption and entry into force in 2014 of Law no. 85/2014 on insolvency prevention and insolvency procedures led to the modernization of insolvency legislation in Romania.
The year 2020 has brought major global challenges, with the coronavirus pandemic causing unrest on all fronts, with significant effects on the global and national economy.
Law no. 55/2020 aimed to provide some additional protection measures to companies in financial difficulty, in order to adapt to the new realities imposed by the economic constraints caused by the coronavirus pandemic. At the same time, by Law no. 113/2020 have been repaired some of the mistakes made by adopting Government Emergency Ordinance no. 88/2018.

Keywords:

insolvency legislation, financial difficulty, coronavirus pandemic, syndic judge, insolvency procedure, legal regime, bankruptcy.

REZUMAT

Adoptarea și intrarea în vigoare în anul 2014 a Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă au dus la modernizarea
legislaţiei insolvenţei în România.
Anul 2020 a adus provocări majore pe plan mondial, pandemia de coronavirus provocând tulburări pe toate planurile, cu efecte importante asupra economiei mondiale și naţionale.
Legea nr. 55/2020 și-a propus să acorde unele măsuri de protecţie suplimentară companiilor aflate în dificultate financiară, pentru a se adapta noilor realităţi impuse de constrângerile economice cauzate de pandemia de coronavirus.
În același timp, prin Legea nr. 113/2020 au fost reparate unele din greșelile comise prin adoptarea O.U.G. nr. 88/2018.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: